POLITIKA SOUBORŮ COOKIE

Definice, charakteristika a použití předpisů

 

Soubory cookie a obdobné technologie jsou malé textové soubory odesílané a ukládané v počítačích nebo mobilních zařízeních uživatelů při jejich první návštěvě, které jsou následně při další návštěvě přesměrovávány zpět na dané stránky. Díky souborům cookie si stránky pamatují akce a preference uživatele (například přihlašovací údaje, výchozí jazyk, velikost písma, další nastavení zobrazení atd.) a ten je pak nemusí při své další návštěvě příslušné webové stránky znovu specifikovat.

Soubory cookie se proto používají k ověřování IT, monitorování relací a k ukládání informací o aktivitách uživatelů, kteří přicházejí na webové stránky. Mohou také obsahovat jedinečný identifikátor, který umožňuje sledování uživatelských zkušeností na webu pro statistické nebo reklamní účely. Během navigace na webu může uživatel na svém počítači nebo mobilním zařízení přijímat soubory cookie a obdobné technologie i z jiných webů nebo webových serverů než těch, které navštěvuje (tzv. soubory cookie třetích stran). Některé operace nelze bez použití souborů cookie provést, neboť jsou v některých případech pro provoz webu z technického hlediska nezbytné.

Souborů cookie je několik druhů, a to v závislosti na jejich vlastnostech a funkcích. Mohou zůstávat v počítači uživatele nebo v mobilním zařízení po různě dlouhou dobu: tzv. relační cookies, které se automaticky mažou se zavřením prohlížeče; a takzvané trvalé cookies, které zůstávají v zařízení uživatele do určitého přednastaveného data.

Předchozí výslovný souhlas s používáním souborů cookie není vždy vyžadován. Konkrétně se takový souhlas nevyžaduje pro „technické cookie“, tj. takové soubory, které se používají výhradně pro účely přenosu komunikace přes elektronickou komunikační síť, nebo ty, které jsou nezbytně nutné k poskytování služby, o kterou uživatel výslovně požádal. Jinými slovy se jedná o takové soubory cookie, které jsou nezbytné pro provoz webu nebo provádění úkolů požadovaných uživatelem.

Mezi technické soubory cookie, které nevyžadují předchozí výslovný souhlas k použití, patří: i) navigační nebo relační cookies (pro autentizaci); ii) funkční cookies, které uživatelům umožňují navigovat na základě souboru vybraných kritérií (například jazyka nebo produktů vybraných za účelem nákupu) s cílem zlepšit poskytované služby.

 

Předběžný souhlas uživatelů je namísto toho vyžadován pro „analytické“ a „profilovací“ soubory cookie, tj. takové, jejichž cílem je poskytovat analytické statistiky o používání webové stránky nebo vytvářet profily uživatelů, aby jim mohly být zasílány reklamní zprávy v souladu s preferencemi, které vyjádřili při surfování na webu.


Typy souborů cookie používané Webovou stránkou a možnost výběru (označením či odznačením)

Tato Webová stránka používá následující soubory cookie a umožňuje nevybrat (tedy nepovolit) soubory, s výjimkou souborů cookie třetích stran, u kterých je třeba se odkázat přímo na příslušné postupy pro výběr a nepovolení souborů cookie uvedených v odkazech níže:

  • Technické soubory cookie – relace nebo navigace – jsou nezbytně nutné pro provoz Webové stránky nebo proto, aby vám umožnili využívat obsahu a služeb, o něž jste požádali.
  • Technicko-funkční soubory cookie, tj. ty, které se používají k aktivaci specifických funkcí Webové stránky a mnoha zvolených kritérií (například jazyka nebo výrobků vybraných za účelem nákupu) s cílem zlepšit poskytované služby. VÝSTRAHA: nepovolení technických a/nebo funkčních souborů cookie Webové stránky může vést k tomu, že určité služby nebo funkce webu nebudou k dispozici, nebo že Webová stránka nebude dostupná nebo nebude správně fungovat a můžete být vyzváni k provedení změn nebo k manuálnímu zadání některých informací nebo preferencí pokaždé, když Webovou stránku navštívíte.
  • Technické a analytické soubory cookie umožňují porozumět tomu, jak Webovou stránku používáte. Informace shromážděné těmito soubory cookie mohou být zpracovány pouze v agregované a anonymní podobě.

 

 

Konkrétní soubory cookie přítomné na Webové stránce jsou vyznačeny v následující tabulce:

Soubory cookie používané na této stránce

Technický název

Účel

Informace

__utma

 __utmb

 __utmz

 __utmc

 _utm*

Google Analytics

Používá se za účelem shromažďování informací o tom, jak uživatelé používají naši Webovou stránku / naše Webové stránky. Soubory cookie shromažďují informace v anonymní podobě, včetně údajů o počtu návštěvníků Webové stránky (Webových stránek), informací, odkud návštěvníci na Webovou stránku (Webové stránky) přišli a které stránky navštívili.

has_js

DRUPAL

Tento relační soubor cookie zaznamenává, zda má váš prohlížeč povolen JavaScript.

 

 

Jak prohlížet a upravovat soubory cookie prostřednictvím navigačního programu (prohlížeče)

Prostřednictvím zde popsaného postupu můžete zvolit, které soubory cookie chcete povolit, a dále můžete autorizovat, zablokovat nebo odstranit (zcela nebo částečně) soubory cookie pomocí speciálních funkcí vašeho navigačního programu (tzv. prohlížeče). Nicméně za předpokladu, že jsou zakázány všechny nebo některé soubory cookie, nemusí být možné Webovou stránku procházet nebo využívat určitých služeb či funkcí této Webové stránky, popřípadě tato stránka nemusí být dostupná nebo správně fungovat a/nebo můžete být vyzváni k provedení změn nebo k manuálnímu zadání některých informací nebo preferencí pokaždé, když tuto Webovou stránku navštívíte.

Další informace o tom, jak nastavit předvolby pro používání souborů cookie prostřednictvím vašeho prohlížeče, naleznete v těchto pokynech:

Netscape Navigator 3.0

Netscape 4.0+

Netscape 6.0+

Firefox 2.0+ / 3.0+ / 4.0+/8.0+

Internet Explorer 3.0

Internet Explorer 4.0

Internet Explorer 5.0+

Internet Explorer (IE) 7.0+

Internet Explorer (IE) 8.0+

Internet Explorer (IE) 9.0+

Internet Explorer (IE) 11.0+

Google Chrome                 

Safari

Opera

 

Chcete-li zakázat soubor cookie společnosti Google Analytics, můžete si stáhnout a nainstalovat Doplněk prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics (Google Analytics opt-out browser add-on). Uživatelé Webové stránky, kteří nechtějí, aby jejich údaje byly předávány prostřednictvím JavaScriptu společnosti Google Analytics, si mohou nainstalovat doplněk prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics. Tento doplněk instruuje JavaScript společnosti Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js), aby zakázal odesílání informací do služby Google Analytics. Doplněk prohlížeče je k dispozici pro většinu moderních prohlížečů. Doplněk prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics nebrání tomu, aby byly informace odeslány na samotnou webovou stránku nebo do jiných analytických webových služeb. Více informací o Doplňku prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics.

Pro získání dalších informací o souborech cookie můžete navštívit webové stránky průmyslového subjektu The Interactive Advertising Bureau, který vytváří normy a pokyny pro podporu obchodních procesů on-line. Na jeho webových stránkách www.allaboutcookies.org jsou uvedeny další podrobnosti o souborech cookie, webových majácích apod. společně s vysvětlením, jak je lze spravovat a deaktivovat.

 

Uvědomte si prosím, že omezení souborů cookie může příležitostně ovlivnit funkčnost webových stránek společnosti Ferrero.