ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Hatályba lépés napja:2017.04.01.

A FERRERO INTERNATIONAL S.A. („Ferrero”) célkitűzése, hogy megóvja a jelen weboldal („weboldal”) felhasználóinak személyes adatait, és minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a felhasználók személyes adatainak kezelése az alapvető jogok és szabadságok, valamint az emberi méltóság tiszteletben tartásával történjen, különös tekintettel az adatok bizalmas jellegére. 

Ezért a Ferrero összeállította ezt az adatvédelmi nyilatkozatot, amelyben röviden bemutatjuk, hogyan történik a személyes adatok kezelése. 

A szolgáltatásnyújtáshoz szükség lehet a felhasználók bizonyos személyes adataira és információira, ezért ismertetjük a rendelkezésünkre bocsátott adatok kezelésének módját és a kapcsolódó eljárásokat. 

Az adatvédelmi nyilatkozat teljes körű tájékoztatást nyújt, így Ön adott esetben kifejezett és tájékozott döntést hozhat arról, hogy hozzájárul-e személyes adatainak kezeléséhez.

Általánosságban, az Ön által megadott vagy az általunk a weboldal vonatkozásában egyéb módon gyűjtött információkat és adatokat a Ferrero a 2016/679/EU („GDPR”) rendeletnek megfelelően használja fel. 

Ez különösen azt jelenti, hogy a Ferrero a személyes adatok kezelése során tiszteletben tartja a jogszerűség, a méltányosság, az átláthatóság, a célhoz kötöttség, a korlátozott tárolás, a pontosság, az integritás, a bizalmas adatkezelés és az adatok minimalizálásának elvét.

 

Adatkezelő

 

A weboldalon keresztül végrehajtott adatkezelési műveletek esetén az adatkezelő a Ferrero, melynek székhelye: Luxembourg Findel Business Center, Complexe B, Rue de Trèves, 2632 Findel, Luxemburg.

Ferrero az adatvédelmi tisztviselő mellé helyi koordinátort rendel. A helyi koordinátortól a személyes adatok Ferrero általi kezeléséről (beleértve az adatkezelők listáját) a következő e-mail-címen kérhető tájékoztatás: privacy.country@ferrero.com.

 

Milyen adatokat gyűjtünk Önről?

 

Miközben használja a weboldalt, és különösen adatokat ad meg a weboldalon, valamint fájlokat tölt fel arra a weboldal szolgáltatásaihoz való hozzáférés érdekében, a Ferrero olyan Önre mint egyénre vonatkozó adatokat gyűjthet és dolgozhat fel, amelyek segítségével Ön közvetlenül vagy további információk segítségével azonosítható („személyes adatok”). Ezeket az adatokat a Ferrero két esetben gyűjtheti: amikor Ön úgy dönt, hogy megadja azokat (azaz valamilyen szolgáltatást igényel a Ferrero vállalattól a weboldalon keresztül), valamint amikor a vállalat elemzi az Ön weboldalon végzett tevékenységét.

 

 

 

 

A felhasználók által önként átadott adatok

Amikor felhasználói fiókot hoz létre a weboldalon, meg kell adnia bizonyos személyes adatokat, például elérhetőségeket (pl. név, e-mail-cím, telefonszám, lakóhely szerinti ország és lakcím) és értékesítési beállításokat, az alábbiakban felsorolt célokra. 

Ha a weboldal lehetővé teszi a valamely közösségi oldalon használt személyes profiljával történő regisztrációt (bejelentkezés közösségi profillal), amelyhez az Ön előzetes és visszavonható beleegyezése szükséges, vállalatunk hozzáférhet az érintett profilban található korlátozott adatokhoz, úgymint név, életkor, tartózkodási hely, kedvelések, érdeklődési kör, ismerősök, fotók.

 

Böngészési adatok

 

A többi internetes weboldalhoz hasonlóan a weboldal működéséhez számítógépes rendszereket és szoftveres eljárásokat használunk, amelyek szokásos működésük során adatokat gyűjtenek a weboldal felhasználóiról,mely adatok továbbítása automatikusan történik internetes kommunikációs protokollok használatakor.

Ferrero nem azzal a céllal gyűjti ezeket az információkat, hogy adott felhasználókhoz kapcsoljaazokat, azonban jellegüknél fogva, valamint feldolgozásuk és harmadik fél által tárolt további adatokkal történő összekapcsolásuk esetén előfordulhat, hogy alkalmasak a felhasználó azonosítására akár önmagukban közvetlenül, akár egyéb gyűjtött adat felhasználásával. Ennélfogva az ilyen adatok is személyes adatnak minősülnek.

Ezek az információk az operációs rendszerre és az informatikai környezetre vonatkozó paramétereket tartalmaznak, mint például IP-cím, tartózkodási hely (ország), a számítógép tartománynevei, a weboldalon lekért erőforrások URI-címe (Uniform Resource Identifier), a leadott kérések időpontja, a weboldalon végzett tevékenységével kapcsolatos információk (pl. a meglátogatott oldalak, a megtekintett árucikkek), a szerverhez címzett kérések során használt eljárás, a kérelemre válaszul érkezett fájl mérete, a szerver által küldött válasz állapotát (sikeres, hiba stb.) jelző számkód, a weboldal megnyitásához használt eszközre (pl. számítógép, táblagép, okostelefon) vonatkozó adatok stb., cookie-k és egyéb, az ilyen jellegű nyomon követést lehetővé tevő technológiák segítségével.

 

Ezeket az adatokat a Ferrero kizárólag névtelenülés statisztikai célokra használhatja fel a weboldal használatának megismerése érdekében, anélkül, hogy azokat összekapcsolná a felhasználókra vonatkozó bármilyen azonosítóval, azzal a céllal, hogy biztosítsa a weboldal megfelelő működését, valamint azonosítsa az azzal kapcsolatos hibákat és/vagy visszaéléseket. Az adatok felhasználhatók továbbá a felelősségek kivizsgálására a weboldal ellen elkövetett információs bűncselekmények esetén. 

 

Adatkezelési tevékenység

 

Az adatkezelést olyan eljárásokkal, valamint technikai és elektronikus eszközökkel kell végrehajtani, amelyek alkalmasak az adatok bizalmas jellegének és biztonságának megőrzésére. Az adatkezelés az adatok gyűjtését, rögzítését, rendszerezését, tárolását, megtekintését, feldolgozását, módosítását, kiválasztását, lekérdezését, összehangolását, felhasználását, összekapcsolását, letiltását, közlését, terjesztését, törlését és megsemmisítését foglalja magában, ami jelentheti két vagy több ilyen tevékenység kombinációját is

 

Miért dolgozzuk fel ezeket az adatokat? Az adatkezelés célja és jogalapja

 

A Ferrero a weboldalon gyűjtött személyes adatokat a következő célokra kívánja felhasználni:

 

 • A kért válaszok vagy szolgáltatások biztosítása, beleértve a felhasználói fiók létrehozásának lehetővé tételét; adatok fogadása a Ferrero vállalattól; értesítések küldése „push notification” formájában; személyazonosságának ellenőrzése, valamint segítségnyújtás, amennyiben elveszti vagy elfelejti bejelentkezési adatait, jelszavát a Ferrero valamely regisztrációs szolgáltatására vonatkozóan; regisztrált felhasználói profil létrehozásának és fenntartásának lehetősége, az igényelt tranzakciók és jelentkezések feldolgozása, kapcsolatfelvétel szükség esetén, valamint a kérések és kérdések megválaszolása, az e-maileket is beleértve; bankkártyás fizetések feldolgozása, valamint bármely egyéb igényelt szolgáltatás nyújtása; olyan (kizárólag tájékoztató jellegű) hírlevelek megküldése, amelyekre szolgáltatásként feliratkozott; megrendelések véglegesítése és a weboldalon vásárolt termékek kiszállítása, valamint bármely egyéb igényelt szolgáltatás nyújtása („szolgáltatásnyújtás”).

Az ilyen célú adatkezeléshez nem szükséges hozzájárulás, mivel az ilyen jellegű adatkezelés szükséges az igényelt szolgáltatások nyújtásához és így az olyan megállapodás teljesítéséhez, amelynél Ön az egyik szerződéses fél, illetve az Ön által a megállapodás megkötése előtt igényelt intézkedések végrehajtásához (a GDPR-rendelet 6.1b cikke alapján). 

Nem kötelező átadnia ilyen célokra a személyes adatait a Ferrero vállalatnak; azonban, ha nem járul hozzá az átadáshoz, a Ferrero nem tud szolgáltatást nyújtani Önnek. 

 • Értékesítési, promóciós és reklámozási célok, beleértve a közvetlen üzletszerzést, valamint tanulmányok, kutatások, piaci statisztikák és felmérések elvégzése e-mail, SMS, „push notification” üzenet, felugró bannerek, azonnali üzenetküldés, operátor által telefonhívás vagy a Ferrero hivatalos közösségi oldalai útján, a Ferrero termékeire és szolgáltatásaira vonatkozóan („marketing”). 

Az ilyen célú adatkezelés az Ön hozzájárulásával történik. Nem kötelező hozzájárulnia ahhoz, hogy a Ferrero ilyen célokra használja fel személyes adatait, és semmilyen következménnyel nem jár, ha megtagadja az adatok átadását (azon túl, hogy nem kapja meg a Ferrero marketingüzeneteit). Minden hozzájárulás a későbbiekben visszavonható. Tájékoztató ajánlatokról, promóciókról, valamint termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó egyéb információk. 

 • Jövőbeni értékesítési, promóciós és reklámozási célok: közvetlen e-mailben küldött marketingkommunikáció olyan, a Ferrero által nyújtott termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan, amelyek megegyeznek vagy hasonlóak azokhoz, amelyeket korábban igényelt a weboldal használata során („soft spam”). Az ilyen célú adatkezelés a Ferrero azon jogos érdekén alapul, hogy közvetlen e-mailben olyan, a Ferrero által nyújtott termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó marketingkommunikációt küldjön Önnek, amelyek megegyeznek vagy hasonlóak azokhoz, amelyeket korábban igényelt a weboldal használata során. Az ilyen megkeresések letilthatók, ami Önre nézve semmilyen következménnyel nem jár (azon túl, hogy nem kap további üzeneteket a Ferrero vállalattól). Ehhez kattintson az ilyen tájékoztatók alján rendszerint megtalálható hivatkozásra.
 • A felhasználói profil (egyéni és/vagy összesített profilok) létrehozása weboldalunkon az Ön által a weboldalonmegadott beállításokra és az ott hozott döntésekre, valamint a weboldalon végzett általános tevékenységére vonatkozó információk gyűjtésével és elemzésével, profilra vonatkozó cookie-k használatával („profilalkotás”). Ezeket az adatokat a következőkre használjuk: a weboldalon nyújtott szolgáltatások lehetőség szerinti személyre szabása annak érdekében, hogy azok megfeleljenek az Ön beállításainak és választásainak; az Önnek és érdeklődési körének megfelelő információk és hirdetések biztosítása; az Ön érdeklődésére számot tartható, személyre szabott ajánlatok nyújtása; olyan weboldalakkal/szolgáltatásokkal kapcsolatos információk nyújtása, amelyek a Ferrero szerint érdekelhetik Önt. 

Az adatkezelés során használt algoritmusokat rendszeresen teszteljük annak érdekében, hogy biztosítsuk az adatkezelés méltányosságát és az elfogulatlanságot. 

Az ilyen célú adatkezelés az Ön hozzájárulásával történik, amely a cookie-król szóló felugró banneren és/vagy célzott jelölőmezőkben adható meg. Nem kötelező hozzájárulnia ahhoz, hogy a Ferreroilyen célra használja fel személyes adatait, és semmilyen következménnyel nem jár, ha megtagadja az adatok átadását (azon túl, hogy nem részesül a weboldal nyújtotta felhasználói élmény személyre szabásával járó előnyökből). Minden hozzájárulás a későbbiekben visszavonható: ehhez módosítsa az eszköz beállításait, vagy forduljon a Ferrero vállalathoz a fenti címen. 

 • Olyan törvényeknek való megfelelés, amelyek alapján a Ferrero köteles bizonyos típusú személyes adatokat gyűjteni és/vagy kezelni, beleértve a játékszabályzatokat, amennyiben a felhasználó a weboldalonmeghirdetett versenyben vagy nyereményjátékban vesz részt („megfelelőség”). Amikor személyes adatot ad át a Ferrero vállalatnak, ez utóbbi köteles a vonatkozó törvények szerint kezelni azokat, ami magában foglalhatja a személyes adatok megőrzését és hivatalos szerveknek történő jelentését az adózási, vámügyi vagy egyéb jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében. Az ilyen célú adatkezeléshez nem szükséges hozzájárulás, mivel az ilyen jellegű adatkezelés a jogszabályi kötelezettségnek való megfeleléshez szükséges (a GDPR-rendelet 6.1a cikke).
 • A weboldallal kapcsolatos visszaélések, valamint a weboldalon keresztül végzett csalások megelőzése és észlelése („visszaélés/csalás”). 

Az ilyen célú adatkezelést a Ferrero azon jogos érdeke indokolja, hogy megelőzze és észlelje a weboldalon keresztül (potenciálisan bűnözési céllal) végrehajtott csalásokat és visszaéléseket.

 • Szolgáltatásnyújtásunk elemzése és javítása, a weboldal fejlesztése, a Ferrero marketingtevékenysége és szolgáltatásai hatékonyságának értékelése, a Ferrero vállalati ügyfeleire és regisztrált felhasználóira vonatkozó statisztikai és demográfiai elemzések elvégzése („analitika”). 
 • ilyen célú adatkezelést a Ferrero azon jogos érdeke indokolja, hogy fejlessze és kezelje a weboldalt, valamint javítsa a weboldalon nyújtott szolgáltatásokat.

 

A felhasználók nem kötelezhetők személyes adatok átadására a weboldal nyilvános oldalainak böngészése során. A személyes adatok fenti célokra történő átadása opcionális. Azonban, ha nem bocsátja rendelkezésre a (regisztrációs adatlapon megjelölt) szükséges adatokat, előfordulhat, hogy a felhasználó regisztrációja nem hajtható végre, vagy a felhasználó nem részesülhet a vonatkozó szolgáltatásokban. 

 

Ki férhet hozzá a személyes adatokhoz?

 

Tevékenysége keretében és a fent meghatározott célokbóla vállalat a következő szereplőknek adhatja át a személyes adatokat („címzettek”):

 

 • A Ferrero Group egyéb vállalatai, belső adminisztrációs célokra; és
 • Megfelelően kinevezett, a Ferrero nevében és utasításai szerint meghatározott adatkezelési vagy kiegészítő szolgáltatásokat (pl. adattárolás, üzenetek küldése vállalatunknak, tárhely biztosítása, játékok irányítása, vevőszolgálat, informatikai szolgáltatások a weboldal működésével kapcsolatban, e-mailek küldése) nyújtó adatkezelők, amelyek adatvédelmi felkészültségét a Ferreroellenőrizte a szükséges adatkezelési megállapodás megkötése előtt. 

A kijelölt adatkezelők átfogó, aktualizált listája – amelyen a Ferrero Group más vállalatai is szerepelhetnek – adatvédelmi tisztviselőnktől igényelhető;

 • Meghatározott egyének, akik a Ferrero engedélyével kezelhetnek olyan személyes adatokat, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a weboldalon nyújtott szolgáltatások nyújtásához (pl. hálózati berendezések és elektronikus kommunikációs hálózatok műszaki karbantartása), valamint titoktartási kötelezettséget vállaltak, vagy megfelelő, jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség hatálya alá tartoznak (pl. a Ferrero alkalmazottai);
 • Állami szervek, testületek vagy hatóságok, amelyeknek a vonatkozó törvények vagy azok jogerős igénylése esetén átadhatók a személyes adatok.

 

A személyes adatok nem adhatók át és nem továbbíthatók harmadik félnek, kivéve olyan rendkívüli vállalati tranzakciók esetén, melyek során a személyes adatok harmadik fél vásárlókhoz/lízingelőkhöz vagy megbízottakhoz rendelhetők.  

 

 

Adattovábbítás

A személyes adatok továbbíthatók az Európai Unió egyéb országaiba, amennyiben a Ferrero vagy annak beszállítójának telephelye vagy szerverei ott találhatók. 

A személyes adatok nem továbbíthatók az Európai Unió területén kívülre.

 

Gyermekek

 

16 éven aluli gyermekek adatait kizárólag a kiskorú szüleinek vagy gondviselőinek hozzájárulásával kezelhetjük. Ennek megfelelően javasoljuk, hogy kiskorú csak szülő vagy gondviselő jelenlétében vagy útmutatásával böngéssze a weboldalt és használja a Ferrero szolgáltatásait.

Ha a szülők/gondviselők meg kívánják akadályozni, hogy a kiskorú hozzáférjen a weboldalhoz, könnyedén elérhetők olyan programok, amelyekkel szabályozható az internethez és az egyes weboldalakhoz való hozzáférés.

 

A személyes adatok biztonsága

 

weboldalonkeresztül gyűjtött és kezelt adatok tárolása és kezelése úgy történik, hogy minimálisra csökkentsük a megsemmisítés, az elvesztés (beleértve a véletlen elvesztés), a jogosulatlan hozzáférés/felhasználás, valamint az adatgyűjtés eredeti céljának nem megfelelő felhasználás kockázatát. Ezt a Ferrero technikai és szervezeti szinten végrehajtott biztonsági intézkedései teszik lehetővé. A Ferrero biztonsági intézkedéseinek részletes listája itt található.

 

A személyes adatok megőrzése 

 

Általánosságban, a Ferrero csak addig őrzi meg a személyes adatokat, ameddig az az adatgyűjtés céljából feltétlenül szükséges:

 • szolgáltatásnyújtás céljából kezelt személyes adatokat a Ferrero addig őrzi meg, ameddig az az adott célok teljesítéséhez feltétlenül szükséges. Az adatokat azonban hosszabb ideig is megőrizhetjük, amennyiben az a szolgáltatásokkal kapcsolatos igények teljesítéséhez vagy a Ferreroszolgáltatásnyújtáshoz kötődő esetleges felelősségével kapcsolatos érdekei védelméhez szükséges.
 • marketing és profilalkotáscéljából kezelt adatokat a Ferreroaz Ön hozzájárulásától kezdve a hozzájárulás visszavonásáig őrzi. Ha nem vonja vissza a hozzájárulást, azt rendszeres időközönként, 24 havonta meg kell erősíteni. A hozzájárulás visszavonását (vagy kért megújításának elmaradását) követően a Ferrero nem használja fel többé a személyes adatokat ilyen célokra, azonban továbbra is őrizheti azokat, ha az a Ferrero ilyen adatkezeléshez kötődő esetleges felelősségével kapcsolatos érdekei védelméhez szükséges.
 • soft spam céljából kezelt adatokat a Ferrero attól kezdve őrzi, hogy Ön azokat átadja a Ferrero vállalatnak, mindaddig, amíg kifogást nem emel az adatkezelés ellen. 

Tiltakozása esetén a Ferreronem használja fel többé a személyes adatokat ilyen célokra, azonban továbbra is őrizheti azokat, ha az a Ferrero ilyen adatkezeléshez kötődő esetleges felelősségével kapcsolatos érdekei védelméhez szükséges.

 • megfelelőség céljából kezelt személyes adatokat a Ferrero az adatkezelést szükségessé tevő jogi kötelezettségek által megkövetelt ideig őrzi meg. 
 • Avisszaélés/csalás megakadályozása és az analitika céljából kezelt adatokat a Ferrero addig őrzi meg, ameddig az az adatgyűjtés céljainak teljesítéséhez feltétlenül szükséges.

 

Az időtartam lejárta után minden adatot törölni kell vagy névtelenné kell tenni, kivéve azokat, amelyeket jogszabály szerint hosszabb ideig kell megőrizni.

 

Milyen jogokkal rendelkezik? Hogyan gyakorolhatja ezeket?

 

Érintett személyként bármikor gyakorolhatja az alábbi jogokat:

 

 • Megerősítés kérése arról, hogy a Ferrero kezeli-e személyes adatait, valamint hozzáférés ezekhez az adatokhoz és másolat kérése azokról;
 • A személyes adatok aktualizálása, módosítása és/vagy javítása, amennyiben azok pontatlanok vagy hiányosak;
 • A személyes adatok törlésének kérése, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés szükségtelen vagy jogellenes; a személyes adatok névtelenné tétele; a jogellenesen kezelt adatok letiltása vagy az adatkezelés korlátozása;
 • Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen az adott helyzetben érvényes érdemi indokok alapján, melyek értelmében az Ön megítélése szerint a Ferrero nem kezelheti a személyes adatokat az adott célból; 
 • Tiltakozás a személyes adatok reklámanyagok küldése, közvetlen értékesítés, piackutatás vagy kereskedelmi kommunikáció céljából történő kezelése ellen;
 • A (marketingés profilalkotáscéljából történő) adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonása, amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása – ez nincs hatással a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségére.
 • A személyes adatok kezelésére vonatkozó korlátozás igénylése, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy a kezelt adatok pontatlanok, az adatkezelés szükségtelen vagy jogellenes, illetve Ön tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • Adathordozhatóság – jogában áll igényelni a Ferrero számára átadott személyes adatok másolatát strukturált, általánosan használt, gépileg értelmezhető formátumban, valamint az ilyen személyes adatok továbbítását egy másik adatkezelőnek;

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Ferrero számára átadott személyes adatok többsége bármikor módosítható – beleértve az e-mailre vonatkozó beállításokat –, adott esetben a weboldalon létrehozott felhasználói profilnál.

Amikor szolgáltatásokat igényel a weboldalon keresztül, kiválaszthat egy vagy több kommunikációs formát, melyek vonatkozásában a személyes adatok marketing célokra kezelhetők (telefon, SMS, e-mail, levél, közösségi oldal). Az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonható az összes megjelölt kommunikációs formára vagy csak adott megkeresésekre vonatkozóan (pl. ha csak az SMS-ben történő marketingkommunikációt tiltja le, többé nem keressük SMS-ben, azonban e-mailben továbbra is küldünk információkat), adott esetben a weboldalon létrehozott felhasználói profilnál.

marketing témakörben adott hozzájárulás visszavonható (az e-mailben küldött információk esetén) az ilyen üzenetek alján rendszerint megtalálható hivatkozásra kattintva is. 

A cookie-k segítségével végzett profilalkotásra vonatkozó hozzájárulás bármikor visszavonható. Ha a profilalkotásra vonatkozó hozzájárulás a vonatkozó jelölőnégyzet segítségével történt, a hozzájárulás bármikor visszavonható a beállítások módosításával, adott esetben a weboldalon létrehozott felhasználói profilnál.

Bármikor gyakorolhatja a hatályos törvények által biztosított jogait. Ehhez küldje el a vonatkozó igényt adatvédelmi osztályunk postai vagy e-mail-címére: privacy.country@ferrero.com.

Ha úgy véli, hogy adatait jogtalanul kezeltük, panaszt nyújthat be a helyi uniós adatvédelmi hatóságnak vagy Luxemburgadatvédelmi hatóságának (CNPD; e-mail-cím: https://cnpd.public.lu/fr/support/contact.html).

 

Módosítások

 

Az adatvédelmi nyilatkozat 2018.május 1-jén lépett hatályba.

Ferrero fenntartja a jogot az adatvédelmi nyilatkozat részben vagy egészben történő módosítására, illetve aktualizálására például a vonatkozó törvényekben történt változások esetén. A Ferrero az ilyen módosítások végrehajtásakor tájékoztatja Önt, és azok a weboldalon történő közzétételtől számítva hatályosak. A Ferrero ezért javasolja, hogy rendszeresen tekintse meg az adatvédelmi nyilatkozatot, így megismerheti annak legfrissebb, aktualizált változatát, és folyamatosan tájékozódhat arról, hogyan gyűjti és használja fel a Ferrero a személyes adatokat.