KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

Spēkā stāšanās diena: 01/04/2017

FERRERO INTERNATIONAL S.A. (turpmāk tekstā “Ferrero”) ir apņēmies aizsargāt šīs tīmekļa vietnes (turpmāk tekstā “tīmekļa vietne”) lietotāju konfidencialitāti un veiks visas iespējamās darbības, lai garantētu, ka lietotāju personas dati tiek apstrādāti, ievērojot lietotāju pamattiesības un brīvības, kā arī personīgo cieņu, īpašu uzmanību pievēršot konfidencialitātei. 

Šī iemesla dēļ mēs uzņēmumā Ferrero esam izstrādājuši šo konfidencialitātes politiku, kurā pārskata veidā skaidrojam, kā mēs apstrādāsim jūsu personas datus. 

Lai spētu nodrošināt mūsu pakalpojumus, mēs varam lūgt lietotājus mums sniegt noteikta veida personas informāciju. Šī iemesla dēļ mēs vēlamies aprakstīt mūsu izmantotās procedūras un darbības, kuras veicam ar mums sniegtajiem datiem. 

Šajā konfidencialitātes politikā ir ietverta visaptveroša informācija, lai jūs, kur tas nepieciešams, spētu izdarīt informētu izvēli un skaidri izteikt savu piekrišanu mums apstrādāt jūsu personas datus.

Jebkādu informāciju un datus, ko jūs iesniedzat vai ko mēs jebkādā citā veidā iegūstam saistībā ar šo tīmekļa vietni, Ferrero izmantos saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 (turpmāk tekstā “Regula”) prasībām. 

Tas nozīmē, ka ikviena Ferrero veiktā personas datu apstrādes darbība tiks veikta, ievērojot likumīguma, godprātības, pārredzamības, nolūka ierobežošanas, glabāšanas ierobežošanas, datu minimizēšanas, precizitātes, integritātes un konfidencialitātes principus.

 

Datu pārzinis

 

Datu pārzinis, kas ir atbildīgs par visām tīmekļa vietnē veiktajām personas datu apstrādes darbībām, ir Ferrero, juridiskā adrese: Luxembourg Findel Business Center, Complexe B, Rue de Trèves L-2632 FINDEL.

Ferrerokatram reģionam ir nozīmējis vietēja mēroga koordinatoru datu aizsardzības un konfidencialitātes jautājumos. Lai sazinātos ar koordinatoru jautājumos, kas saistīti ar to, kā Ferrero veic personas datu apstrādi, tostarp lai iegūtu pilnu datu apstrādātāju sarakstu, lūdzu izmantojiet šo kontaktinformāciju: privacy.valsts@ferrero.com.

 

Kādu informāciju mēs ievācam par jums?

 

Lai jūs varētu piekļūt tīmekļa vietnes piedāvātajiem pakalpojumiem laikā, kad lietojat tīmekļa vietni un jo īpaši tad, kad tīmekļa vietnē iesniedzat kādu informāciju un augšupielādējat failus, Ferrero var ievākt un apstrādāt konkrēti uz jums attiecināmu un jūs identificējošu informāciju, darot to tiešā veidā vai kopā ar citu papildu informāciju (turpmāk tekstā “personas dati”). Šo informāciju Ferrero var ievākt gan tad, kad izvēlaties to sniegt pats (piem., kad tīmekļa vietnē izmantojat jebkādus Ferrero piedāvātos pakalpojumus), gan arī analizējot jūsu uzvedību tīmekļa vietnē.

 

 

 

 

Lietotāju brīvprātīgi sniegtie dati

Izveidojot kontu tīmekļa vietnē, jums tiks lūgts norādītnoteikta veida personas datus, piemēram, jūsu kontaktinformāciju (piem., vārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, dzīvesvietas valsti un dzīvesvietas adresi) un mārketinga preferences tālāk norādītajam nolūkam. 

Vietās, kur tīmekļa vietne ļauj jums reģistrēties, izmantojot personīgo sociālo tīklu profilu (sociālā pierakstīšanās), mēs, saņemot jūsu iepriekšēju un atsaucamu atļauju, varam piekļūt ierobežotajai informācijai, kas ietverta šajā profilā, piemēram, informācijai, kas saistīta ar jūsu vārdu, vecumu, atrašanās vietu, saturu, ko esat atzīmējis ar "patīk", interesēm, kontaktpersonām un attēliem.

 

Pārlūkošanas dati

 

Tīmekļa vietnes darbība, tāpat kā jebkādu citu internetā izvietotu tīmekļa vietņu darbība, balstās uz datorsistēmu un programmatūru procedūru izmantošanu, kas rutīnas procesu ietvaros ievāc informāciju par tīmekļa vietnes lietotājiem;laikā, kad tiek izmantoti interneta komunikācijas protokoli, šī informācija tiek pārsūtīta automātiski.

Lai gan Ferrero neievāc šo informāciju, lai to piesaistītukonkrētiem lietotājiem, pastāv iespēja, ka šo datu īpatnību dēļ, kā arī turpmāk apstrādājot šos datus un piesaistot tos datiem, kas iegūti no trešajām pusēm, šie dati var ļaut identificēt lietotāju tiešā veidā vai netieši, izmantojot tos kopā ar citu ievāktu informāciju. Līdz ar to šī informācija arī ir jāuzskata par personas datiem.

Šajā informācijā ir ietverti dažādi ar jūsu operētājsistēmu un IT vidi saistīti parametri, tostarp jūsu IP adrese, atrašanās vieta (valsts), jūsu datora domēna nosaukums, jūsu tīmekļa vietnē pieprasīto resursu URI (vienoto resursu identifikatoru) adreses, pieprasījumu veikšanas laiks, informācija par jūsu veiktajām darbībām tīmekļa vietnē (piemēram, jūsu apmeklētās lapas, apskatītās preces), metode, kas izmantota pieprasījumu nosūtīšanai serverim, pieprasījuma atbildē iegūtā faila izmēri, ciparu kods, kas norāda servera nosūtītās atbildes statusu (sekmīgs, kļūda u.tml.), informācija par ierīci (piem., jūsu datoru, planšetdatoru vai viedtālruni), kuru izmantojat, lai piekļūtu mūsu tīmekļa vietnei, un cita informācija,un šī informācija tiek ievākta, izmantojot sīkdatnes vai cita veida tehnoloģijas, kas ļauj veikt šādu izsekošanu.

 

Šos datus Ferrero izmantos tikai anonīmiemstatistikas nolūkiem, nepiesaistot šos datus nekādiem lietotāju identifikatoriem, lai analizētu tīmekļa vietnes lietojumu, nodrošinot tās pareizu darbību un identificējot kļūmes un/vai tīmekļa vietnes izmantošanu ļaunprātīgos nolūkos. Šie dati var tikt izmantoti arī, lai izmeklētu atbildību pret tīmekļa vietni vērstu informācijas tehnoloģiju noziegumu gadījumos. 

 

Apstrādes darbības

 

Datu apstrāde tiek veikta, izmantojot tādas procedūras un tehniskos, un elektroniskos līdzekļus, kas ir piemēroti datu konfidencialitātes un drošības aizsardzībai, un datu apstrāde sevī ietver datu ievākšanu, ierakstīšanu, organizēšanu, uzglabāšanu, konsultēšanu, papildināšanu, mainīšanu, atlasīšanu, izgūšanu, saskaņošanu, lietošanu, apvienošanu, bloķēšanu, komunikāciju, izplatīšanu, dzēšanu un iznīcināšanu, tostarp divu vai vairāku šādu darbību apvienojumu

 

Kādēļ mēs apstrādājam šo informāciju? Apstrādes nolūki un juridiskais pamats

 

Ferrero izmanto jūsu personas datus, kas ievākti ar tīmekļa vietnes starpniecību, šādiem nolūkiem:

 

 • lai sniegtu atbildes vai nodrošinātu jūsu pieprasīto pakalpojumu izpildi, tostarp ļautu jums izveidot kontu, saņemt informāciju no Ferrero un sūtītu jums brīdinājumus, izmantojot pašpiegādes ziņojumus; lai pārbaudītu jūsu identitāti un sniegtu jums palīdzību gadījumā, ja kādam no Ferrero reģistrācijas pakalpojumiem esat aizmirsis savu pieteikšanās vārdu/paroli; lai ļautu jums izveidot un uzturēt reģistrēta lietotāja profilu, apstrādātu jūsu pieprasītās transakcijas un pieteikšanās, sazinātos ar jums nepieciešamības gadījumā un atbildētu uz jūsu pieprasījumiem un vaicājumiem, tostarp e-pastiem; lai apstrādātu kredītkaršu maksājumus un nodrošinātu citu jūsu pieprasīto pakalpojumu izpildi; lai regulāri sūtītu jums informatīvus ziņojumus, ja esat pierakstījies šādu informatīvu ziņojumu abonēšanai (ietverot tikai informatīvu saturu); lai pabeigtu pirkuma pasūtījumu noformēšanu un piegādātu preces, ko esat iegādājies tīmekļa vietnē, kā arī lai nodrošinātu citu jūsu pieprasīto pakalpojumu izpildi (“Pakalpojumu sniegšana”). 

Datu apstrādei šiem nolūkiem nav nepieciešama piekrišana, jo šo datu apstrāde ir nepieciešama, lai spētu nodrošināt pieprasīto pakalpojumi izpildi, un līdz ar to arī lai izpildītu līgumu, kurā jūs esat līgumslēdzēja puse, vai veiktu pasākumus pēc jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (Regulas 6. panta 1b apakšpunkts). 

Jums nav pienākums sniegt Ferrero jūsu personas datus šiem nolūkiem; tomēr, ja jūs izvēlaties to nedarīt, Ferrero nevarēs jums nodrošināt pakalpojumus. 

 • Ferrero produktu un pakalpojumu mārketinga, veicināšanas un publicitātes nolūkiem, tostarp lai īstenotu tiešā mārketinga pasākumus, kā arī lai veiktu pētījumus, izpēti, apkopotu tirgus statistiku vai veiktu aptaujas, izmantojot e-pastu, SMS, pašpiegādes ziņojumus, uznirstošās reklāmas, tūlītējo ziņojumapmaiņu, operatora veiktus tālruņa zvanus, Ferrero oficiālās sociālo mediju lapas (“Mārketings”). 

Datu apstrāde šiem nolūkiem tiek veikta tikai ar jūsu piekrišanu. Jums nekādā gadījumā nav pienākums sniegt Ferrero piekrišanu jūsu personas datu izmantošanai šim nolūkam un, izvēloties nesniegt šo informāciju, šī izvēle jūs nekādā veidā neietekmēs (izņemot, jūs nevarēsiet saņemt turpmākus mārketinga ziņojumus no Ferrero). Ikvienu sniegto piekrišanu iespējams vēlāk atsaukt. Lai sūtītu jums piedāvājumus, informāciju par akcijām vai citu informāciju par mūsu precēm un pakalpojumiem. 

 • Turpmākiem mārketinga, veicināšanas un publicitātes nolūkiem, sūtot jums tiešus e-pasta mārketinga ziņojumus par Ferrero piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem, kas ir identiski vai līdzīgi tiem, kurus jau agrāk esat pieprasījis, lietojot mūsu tīmekļa vietni (“Netiešās mēstules”). Datu apstrāde šiem nolūkiem pamatojas uz Ferrero likumīgajām interesēm sūtīt jums tiešus e-pasta mārketinga ziņojumus par Ferrero piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem, kas ir identiski vai līdzīgi tiem, kurus jau agrāk esat iegādājies, lietojot mūsu tīmekļa vietni. Jūs varat atteikties no šādu ziņojumu saņemšanas, sekojot saitei, kas norādīta visu šādu ziņojumu apakšpusē, un šāda rīcība jūs nekādā veidā neietekmēs (izņemot, jūs nevarēsiet saņemt turpmākus mārketinga ziņojumus no Ferrero).
 • Lai izveidotu jūsu lietotāja profilu (individuālo profilu vai apvienotos profilus) mūsu tīmekļa vietnē, ievācot un analizējot informāciju par jūsu izvēlētajām preferencēm un jūsu veiktajām izvēlēm tīmekļa vietnē, kā arī balstoties jūsu vispārējās darbībās tīmekļa vietnē, izmantojot profilēšanas sīkdatnes (“Profilēšana”). Šī informācija tiks izmantota, lai, personalizētu ar tīmekļa vietnes starpniecību piedāvātos pakalpojumus, kur tas ir iespējams, pielāgojot tos jūsu preferencēm un izvēlēm, kā arī lai sniegtu informāciju un reklāmas, kas īpaši pielāgotas jums un jūsu interesēm, piedāvātu īpaši pielāgotus jums interesējošus piedāvājumus un sniegtu informāciju par citām tīmekļa vietnēm/pakalpojumiem, par kuriem Ferrero uzskata, ka tie jūs varētu interesēt. 

Visi šajos datu apstrādes procesos izmantotie algoritmi tiek regulāri testēti, lai nodrošinātu datu apstrādes godprātību un nepieļautu tās ietekmēšanu. 

Datu apstrāde šim nolūkam tiek veikta tikai ar jūsu piekrišanu, kas tiek iegūta, izmantojot sīkdatņu uznirstošo reklāmu un/vai īpašu izvēles rūtiņu. Jums nekādā gadījumā nav pienākums sniegt Ferrero piekrišanu jūsu personas datu izmantošanai šim nolūkam un, izvēloties nesniegt šo informāciju, šī izvēle jūs nekādā veidā neietekmēs (izņemot, mēs jums nevarēsim piedāvāt lielāku personalizācijas līmeni tīmekļa vietnes lietošanas laikā). Ikvienu sniegto piekrišanu iespējams vēlāk atsaukt; to iespējams izdarīt, mainot jūsu ierīces iestatījumus vai sazinoties ar Ferrero , izmantojot augstāk norādīto adresi. 

 • Lai izpildītu likumos noteiktās prasības, kas pieprasa Ferrero ievākt un/vai turpmāk apstrādāt noteikta veida personas datus, tostarp izpildītu prasības, kas noteiktas likumos par konkursiem, gadījumos, kad lietotāji piedalās konkursos vai balvu izlozēs mūsu tīmekļa vietnē (“Atbilstība”). Kad sniedzat Ferrerojebkāda veida personas datus, Ferrero tie ir jāapstrādā saskaņā ar piemērojamo likumu prasībām, kas var noteikt, ka jūsu personas dati tiek saglabāti un nodoti valsts iestādēm, lai izpildītu nodokļu, muitas nodevu vai citas juridiskās saistības. Lai veiktu datu apstrādi šim nolūkam, nav nepieciešams iegūt piekrišanu, jo šāda veida apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz datu pārzini attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6. panta 1c apakšpunkts).
 • Lai konstatētu un nepieļautu tīmekļa vietnes ļaunprātīgu izmantošanu vai jebkādas ar tīmekļa vietnes starpniecību veiktas krāpnieciskas darbības (“Ļaunprātīga izmantošana/krāpniecība”). 

Datu apstrāde šim nolūkam ir nepieciešama, lai ievērotu Ferrero leģitīmās intereses nepieļaut un konstatēt krāpnieciskas darbības un tīmekļa vietnes ļaunprātīgu izmantošanu (potenciāli krimināli sodāmiem mērķiem).

 • Lai analizētu un uzlabotu mūsu sniegtos pakalpojumus, pilnveidotu tīmekļa vietni, izvērtētu Ferrero mārketinga aktivitāšu un pakalpojumu efektivitāti, veiktu statistisko un demogrāfisko analīzi par Ferrero korporatīvajiem klientiem un reģistrētajiem lietotājiem (“Analīze”). 

Datu apstrāde šim nolūkam ir nepieciešama, lai ievērotu Ferrero leģitīmās intereses attiecībā uz tīmekļa vietnes izstrādi un administrēšanu, un tīmekļa vietnē piedāvāto pakalpojumu pilnveidi.

 

Lietotājiem nav pienākums sniegt personas datus, lai pārlūkotu tīmekļa vietnes publiski pieejamās lapas. Personas datu sniegšana iepriekš minētajiem nolūkiem ir brīvprātīga, tomēr, nesniedzot prasītos datus (īpaši atzīmēti reģistrācijas veidlapā, ja tas ir attiecināms), var gadīties, ka lietotāji nevarēs pabeigt reģistrāciju vai izmantot attiecīgos pakalpojumus. 

 

Kas varēs piekļūt jūsu personas datiem?

 

Savas darbības un iepriekš minēto nolūku ietvaros jūsu personas dati var tikt izpausti šādām vienībām (“Saņēmēji”):

 

 • Citiem Ferrero Group ietilpstošiem uzņēmumiem iekšējiem administratīviem mērķiem; un
 • pienācīgi nozīmētiem datu apstrādātājiem, kas nodrošina specifiskus apstrādes vai papildu pakalpojumus (piem., datu uzglabāšanu, ziņojumu nosūtīšanu mūsu uzdevumā, ar tīmekļa vietnes darbību un e-pasta ziņojumu sūtīšanu saistītus IT pakalpojumus) Ferrero uzdevumā un saskaņā ar tā norādēm, un kuru nodrošināto datu aizsardzības līmeni Ferreroir pārbaudījis pirms prasītā datu apstrādes līguma noslēgšanas. 

Pilnu atjaunināto sarakstu ar nozīmētajiem datu apstrādātājiem, kas var būt arī citi Ferrero Group ietilpstoši uzņēmumi, iespējams iegūt, sazinoties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu;

 • Atsevišķām privātpersonām, kuras Ferreroir pilnvarojis veikt personas datu apstrādi, kas nepieciešama darbību izpildei, kas stingri saistītas tikai ar tīmekļa vietnē piedāvāto pakalpojumu sniegšanu (piem., tīkla aprīkojuma un elektronisko saziņas tīklu tehniskā apkope), un kuras ir apņēmušās pildīt konfidencialitātes saistības vai ir pakļautas attiecīgām juridiskām konfidencialitātes saistībām (piem., Ferrero darbinieki);
 • Valsts iestādēm, struktūrām vai institūcijām, kurām jūsu personas dati var tikt izpausti saskaņā ar piemērojamo likumu prasībām vai ar šo iestāžu, struktūru vai institūciju izdotiem saistošiem rīkojumiem.

 

Personas dati netiks izpausti un nosūtīti trešajām pusēm izņemot ārkārtas korporatīvo transakciju gadījumus, kad personas dati var tikt piešķirti vai nodoti trešo pušu pircējiem/nomniekiem vai juridiskajiem mantiniekiem.  

 

 

Datu pārsūtīšana

Personas dati var tikt pārsūtīti uz citām valstīm Eiropas Savienībā, kurās atrodas Ferrero vai kāda tā pakalpojumu sniedzēja telpas vai serveri. 

Personas dati netiks pārsūtīti ārpus Eiropas Savienības teritorijas.

 

Bērni

 

Mēs nevaram apstrādāt bērnu, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, personas datus, ja neesam saņēmuši bērna vecāka vai aizbildņa piekrišanu. Šī iemesla dēļ mēs iesakām kādam no vecākiem vai aizbildņiem asistēt un palīdzēt bērnam, kas vēlas pārlūkot tīmekļa vietni vai piekļūt Ferrero piedāvātajiem pakalpojumiem.

Ja vecāki/aizbildņi vēlas nepieļaut bērna piekļūšanu tīmekļa vietnei, ir plaši pieejamas īpašas programmas, kas ļauj kontrolēt piekļuvi internetam vai noteiktām tīmekļa vietnēm.

 

Personas datu drošība

 

Visi ar tīmekļa vietnes starpniecību ievāktie un apstrādātie personas dati tiks uzglabāti un apstrādāti veidos, kas maksimāli samazina to iznīcināšanas, nozaudēšanas (tostarp nejaušas nozaudēšanas), neatļautas piekļuves/izmantošanas risku vai risku, ka tie tiek izmantoti veidos, kas neatbilst nolūkam, kam tie sākotnēji ir ievākti. Tas tiek darīts, piemērojot Ferrero īstenotos tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus. Detalizēts Ferrero īstenoto drošības pasākumu saraksts ir pieejams šeit.

 

Personas datu saglabāšana 

 

Standartā Ferrero jūsu personas datus saglabās tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai īstenotu nolūku, kam šie dati ir ievākti:

 • Personas datus, kas tiek apstrādāti pakalpojumu sniegšanas nolūkā, Ferrero saglabā tikai tik ilgi, cik tiek uzskatīts par nepieciešamu, lai īstenotu šo nolūku. Tomēr informācija tiks saglabāta ilgāk, ja mums būs nepieciešams atbildēt uz pretenzijām, kas saistīti ar pakalpojumiem, vai lai aizsargātu Ferrerointereses saistībā ar iespējamu atbildību, kas saistīta ar pakalpojumu sniegšanu.
 • Personas datus, kas tiek apstrādāti mārketinga un profilēšanas nolūkā, Ferrerosaglabā no brīža, kad jūs sniedzat savu piekrišanu, līdz brīdim, kad tā tiek atsaukta. Ja piekrišana netiek atsaukta, tā tiek lūgta atkārtoti fiksētos intervālos ik pēc 24 mēnešiem. Līdzko piekrišana tiek atsaukta (vai pēc atkārtota lūguma netiek sniegta), personas dati šim nolūkam vairs netiek izmantoti, bet Ferrero tos var saglabāt, jo tie var būt nepieciešami, lai aizsargātu Ferrero intereses, kas saistītas ar iespējamu atbildību saistībā ar šo apstrādi.
 • Personas datus, kas tiek apstrādāti netiešo mēstuļu vajadzībām, Ferrero saglabā no brīža, kad saņemat šādu Ferrero ziņojumu, līdz brīdim, kad iebilstat pret datu apstrādi šim nolūkam. 

Līdzko esat izteicis savu iebildumu, personas dati šim nolūkam vairs netiek izmantoti, bet Ferrero tos var saglabāt, jo tie var būt nepieciešami, lai aizsargātu Ferrero intereses, kas saistītas ar iespējamu atbildību saistībā ar šo apstrādi.

 • Personas datus, kas tiek apstrādāti atbilstības ievērošanas nolūkā, Ferrero saglabā tik ilgi, cik to nosaka attiecīgās juridiskās saistības, kuru vajadzībām šie personas dati ir apstrādāti. 
 • Personas datus, kas tiek apstrādātiļaunprātīgas izmantošanas/krāpniecības novēršanas nolūkā, kā arī analīzes vajadzībām, Ferrero saglabā tikai tik ilgi, cik tiek uzskatīts par nepieciešamu, lai īstenotu šo datu ievākšanas nolūku.

 

Beidzoties šiem periodiem, visi dati, izņemot datus, kurus ilgāk saglabāt mums pieprasa piemērojamie likumi, tiek dzēsti vai padarīti anonīmi.

 

Kādas ir jūsu tiesības? Kā varat tās izmantot?

 

Jums kā datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī izmantot šādas tiesības:

 

 • Iegūt apstiprinājumu tam, ka Ferrero apstrādā jūsu personas datus, piekļūt šiem datiem un iegūt šo datu kopijas;
 • Atjaunināt, grozīt un/vai labot savus personas datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi;
 • Dzēst savus personas datus, ja jums šķiet, ka to apstrāde nav nepieciešama vai ir jebkādā citā veidā pretlikumīga, padarīt personas datus anonīmus, bloķēt datus, kuru apstrāde ir pretlikumīga, vai noteikt ierobežojumus to apstrādei;
 • Iebilst pret savu personas datu apstrādi, balstoties uz attiecīgiem pamatojumiem jūsu konkrētajā situācijā, kas, jūsuprāt, ir iemesls liegt Ferrero apstrādāt jūsu personas datus konkrētam nolūkam; 
 • Iebilst pret personas datu apstrādi, ja tas tiek darīts reklāmas materiālu sūtīšanas, tiešās pārdošanas īstenošanas, tirgus izpētes vai komerciālas saziņas nolūkā;
 • Atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei (mārketinga un profilēšanas nolūkā)gadījumos, kad jūsu piekrišana ir datu apstrādes juridiskais pamats; šī piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes, kas ir veikta pirms piekrišanas atsaukšanas, likumīgumu.
 • Pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi, ja jums šķiet, ka apstrādātie personas dati ir neprecīzi, ka to apstrāde nav nepieciešama vai ir jebkādā citā veidā pretlikumīga, kā arī, ja jūs jau esat iebildis pret to apstrādi;
 • Datu pārnesamība – jums ir tiesības iegūt savu personas datu, ko esat sniedzis Ferrero, kopiju strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un ir tiesības pieprasīt minētos personas datus nosūtīt citam datu pārzinim;

 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka vairumu personas datu, ko sniedzat Ferrero, tostarp e-pasta preferences, iespējams manīt jebkurā brīdī, vienkārši piekļūstot, kad tas ir attiecināms, savam tīmekļa vietnē izveidotajam lietotāja profilam.

Pieprasot pakalpojumus timekļa vietnē, jūs, iespējams, esat izvēlējies vienu vai vairākas saziņas metodes, kas sevī var ietvert personas datu apstrādi mārketinganolūkā (piem., tālrunis, SMS, e-pasts, pasta sūtījumi, sociālie mediji). Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt savu piekrišanu šādai apstrādei visām izvēlētajām saziņas metodēm, vai varat izvēlēties bloķēt konkrētas saziņas metodes (piem., ja jūs atsaucat savu piekrišanu SMS mārketinga komunikācijai, jūs turpmāk nesaņemsiet ziņas SMS formātā, bet varat turpināt tās saņemt e-pastā), apmeklējot savu tīmekļa vietnē izveidoto lietotāja profilu, kad tas ir attiecināms.

Jūs varat arī atsaukt savu piekrišanu mārketingam (informācijai, kas saņemta e-pastā), noklikšķinot uz attiecīgās saites, kas norādīta katra mārketinga ziņojuma apakšā. 

Atsaukt piekrišanu profilēšanai, kas tiek veikta, izmantojot sīkdatnes, iespējams jebkurā laikā. Gadījumos, kad piekrišana profilēšanaitika sniegta, izdarot atzīmi īpašā izvēles rūtiņā, jūs jebkurā brīdī varat atsaukt savu piekrišanu, mainot preferences savā tīmekļa vietnē izveidotajā lietotāja profilā, kad tas ir attiecināms.

Jums jebkurā brīdī ir tiesības izmantot spēkā esošajos likumos noteiktās tiesības, sūtot attiecīgu pieprasījumu mūsu Konfidencialitātes departamentam pasta sūtījuma vai e-pasta ziņojuma veidā: privacy.valsts@ferrero.com.

Visbeidzot, ja jūs uzskatāt, ka mēs esam apstrādājuši jūsu informāciju pretlikumīgā veidā, jums ir tiesības iesniegt sūdzību jūsu vietējā ES datu aizsardzības iestādē vai Luksemburgasdatu aizsardzības iestādē (CNPD, apmeklējot vietni https://cnpd.public.lu/fr/support/contact.html).

 

Grozījumi

 

Šī konfidencialitātes politika ir stājusies spēkā 2018. gada 1. maijā.

Ferrero patur tiesības daļēji vai pilnībā grozīt šo konfidencialitātes politiku vai arī tikai atjaunināt tās saturu, piem., lai tas atbilstu piemērojamo likumu grozījumiem. Ferrero jūs informēs par šiem grozījumiem, līdzko tie tiks ieviesti, un tie kļūs saistoši brīdī, kad tie tiks publicēti tīmekļa vietnē. Tādēļ Ferrero aicina jūs regulāri pārskatīt šo konfidencialitātes politiku, lai jūs varētu iepazīties ar tās jaunāko, atjaunināto versiju un vienmēr būtu informēts par to, kā Ferrero ievāc un izmanto personas datus.